2011

 1. (pdf) Astrobiolgia

2010

 1. (pdf) Podstawy dynamiki neuronu i układów neuronów
 2. (pdf) Cosmic variance

2009

 1. (pdf) Fale uderzeniowe na wodzie - kilwater
 2. (pdf) Astrophysical constraints for the quantum gravity effects
 3. (pdf) Polaryzacja CMB
 4. (pdf) Loop(y) Gravity
 5. (pdf) Perturbations in Loop Quantum Cosmology

2008

 1. (pdf) Perturbative loop quantum gravity: Theory and observational implications
 2. (pdf) Big Bounce signature in CMB?
 3. (pdf) Fizyka niskich multipoli w CMB
 4. (pdf) Gravitational waves production during the Big Bounce
 5. (pdf) Kosmologiczna kreacja pól magnetycznych
 6. (pdf) Polimeryzacja kolizji bran
 7. (pdf) Universe from vacuum in loop-string quantum cosmology
 8. (pdf) Kosmologiczne fale grawitacyjne w kwadrans

2007

 1. (pdf) Kosmologia kwantowa
 2. (pdf) W stronę ery Plancka. Efekty obserwacyjne Pętlowej Teorii Grawitacji i ich testowanie
 3. (pdf) Mean King problem and mutually unbiased bases (pdf) Ograniczenia na parametry kosmologiczne od struktur wielkoskalowych - Gromady Galaktyk
 4. (pdf) Niegemoetryczny opis grawitacji - część II
 5. (pdf) Niegeometryczny opis grawitacji. Równania Einsteina bez geometrii różniczkowej - część I
 6. (pdf) Thermodynamics, Self-organisation and Life
 7. (pdf) Reliktowe grawitony z Pętlowej Grawitacji Kwantowej

2006

 1. (pdf) Promieniowanie Synchrotronowe
 2. (pdf) Defekty topologiczne w kosmologii
 3. (pdf) Teoria ruchów Browna w podejsciu Einsteina i Smoluchowskiego
 4. (pdf) Fourth order corrections to the masses of the lightest hadrons from Chiral Perturbation Theory